// گزیده های معارفی / سیره

امام علي(ع) در روايت امام رضا(ع)

عنوانامام علي(ع) در روايت امام رضا(ع)
سيره
امام رضا(ع) از قول پيامبر(ص) فرمود:«پس از من فتنه به وجود خواهد آمد. فتنه‌هايي تاريك و ظلماني؛ فقط كساني نجات پيدا مي‌كنند كه به دستاويز محكم، خود را بياويزند. عرض كردند: اي رسول خدا دستاويز محكم چيست؟ فرمود: ولايت سيد و سرور اوصياي پيغمبران. عرض كردند: سيد اوصياي پيمبران كيست؟ فرمود: امير مؤمنان علي(ع). عرض كردند: امير مؤمنان كيست؟ حضرت فرمود: بزرگ و صاحب اختيار مسلمانان و امام آنها پس از من. عرض كردند: يا رسول الله سرور آنها و امام آنها بعد از شما كيست؟ فرمود: برادر من علي بن ابي‌طالب.
امام رضا(ع) نقل مي‌كند كه رسول خدا(ص) در مورد علي(ع) فرمود:«كسي كه دوست دارد به دين من چنگ زند و بعد از رحلت من در كشتي نجات سوار شود، بايد به علي بن ابي‌طالب اقتدا نموده و از او پيروي كند؛ با دشمنان او دشمن و با دوستان او دوست باشد. چون او وصي و جانشين من مي‌باشد او چه در زمان حيات من و چه بعد از مرگ من، امام هر مسلمان و امير هر مؤمني مي‌باشد. گفتار او گفتار من است. امر او امر من است؛ نهي او نهي من است؛ پيرو او پيرو من است و يار او يار من و بي‌اعتنايي به او بي‌اعتنايي به من است. كسي كه بعد از من از علي كناره‌گيري كند، در روز قيامت، نه من او را مي‌بينم و نه او مرا خواهد ديد. كسي كه با علي مخالفت كند، خداوند بهشت را بر او حرام گردانيده است و جاي او در آتش است. كسي كه دست از ياري علي(ع) بردارد، خداوند او را در روز قيامت تنها و بي‌ياور خواهد گذاشت و كسي كه او را ياري كند، در روز قيامت او را ملاقات خواهد كرد.
پاورقي
منبعآيينه آفتاب
نويسندهمركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
صفحه19

/// آخرین گزیده‌ها