// گزیده های معارفی / سیره

امام اميرالمؤمنين(ع) در جنگ بني قريظه

عنوانامام اميرالمؤمنين(ع) در جنگ بني قريظه
سيرهيكي از مواقف اميرالمؤمنين(ع) جنگ بني‌قريظه است، يهوديان از دشمنان جدي حضرت رسول(ص)‌ بودند، و همواره آن بزرگوار را اذيت مي‌كردند، و براي طرح نقشه جنگ درست مي‌نمودند، و مردم را بر عليه او تحريك مي‌كردند، لذا پيغمبر به اميرالمؤمنين فرمودند تا سران يهوديان را مانند حيي بن اخطب و كعب بن اسد را گردن زدند.
منبعزندگاني چهارده معصوم ـ اعلام الوري با علام الهدي
نويسندهامين الاسلام طبرسي
مترجم/مصححعزيز الله عطاردي
ناشراسلاميه
سال چاپ1377
صفحه282

/// آخرین گزیده‌ها