// گزیده های معارفی / سیره

حديثي از حضرت عبدالعظيم حسني در باب فوايد طلب خير كردن

عنوانحديثي از حضرت عبدالعظيم حسني در باب فوايد طلب خير كردن
سيرهحضرت عبدالعظيم حسني مي فرمايد:
« سرگردان نخواهد شد كسي كه طلب خير كند.»
مي‌رود دنبال هم پروانه‌هاي آسياب * گرد خود گردان و سرگردان به درياي ثواب
رود چون رو سوي دريا كرد سرگردان نشد *‌خود شد او دريا و بي‌سامان نشد
كشتي بي‌ناخداي هيچ كس ساحل نديد * ساربان خفته هرگز شادي منزل نديد
گردباد سهمگين، با قوت بسيار خويش * بي‌هدف هر چند در يك آسمان فكر پريش
هيچ سرگردان نشد دل تا به فكر يار بود * فكر او خوشنودي آن يار بي‌تكرار بود
هيچ رهرو بهتر از آن رهرو بيدار نيست * طالب خير است و سرگردان به ديگر كار نيست
رود شوره سوي درياي رضاي يار كن * شمع شو شب‌هاي تيره حاصلان بيدار كن
مهر شو در روز و ماه، اندر شام تار * نور ده بر مردمان بر خشنودي آن كردگار.
منبعمجموعه آثار كنگره
نويسندهمؤلفان
ناشردارالحديث
سال چاپ1382
جلد25
صفحه268

/// آخرین گزیده‌ها