// گزیده های معارفی / سیره

آستانه حضرت عبدالعظيم حسني در عصر قاجار

عنوانآستانه حضرت عبدالعظيم حسني در عصر قاجار
سيرهدر عصر قاجار به سبب آن كه پايتخت به تهران منتقل شد، ري از رونق افتاد و به تهران كه يكي از دهات تابعه آن بود، توجه خاصي مبذول شد. اما شاهان قاجار هم چنان به سبب وجود مزار حضرت عبدالعظيم(ع) و ساير امام زادگان به آن توجه و عنايت داشتند. به ويژه كه آنان نسبت خود را به امام زاده حمزه ـ مدفون در كنار مزار حضرت عبدالعظيم ـ مي‌رساندند، لذا مزار او را به طرزي زيبا و عالي تكميل و تزيين كردند و در توسعه و مرمت بقعه عبدالعظيم حسني(ع) نيز سهيم بودند. نخستين اقدام آنان ساخت ضريح نقره بود كه فتحعلي شاه دستور آن را صادر كرده بود. آيينه‌كاري و نقاشي ايوان جنوبي نيز از سوي ميرزا آقاخان نوري صدر اعظم عصر ناصري ملقب به اعتماد الدوله انجام شد.
ناصر الدين شاه طي فرماني در 1270 هـ.ق دستور داد تا گنبد مرقد را تذهيب و با پوششي از طلا بيارايند و ايوان و آيينه‌كاري كنند. لذا گنبد با خشت‌هاي مسي زرين تزيين شد. تكميل آيينه‌كاري حرم در سال 1291 هـ.ق، توسط دولت محمد خان معير الممالك و آخرين مرحله آن در ايوان آيينه به سال 1309 هـ.ق انجام گرفت.
در اين عصر باغ مهد عليا در جوار مقبره عبدالعظيم نيز كه به گفته اعتماد السلطنه دارالحكومه آنجا است احيا شد. نصب ضريح نقره در عصر ناصري انجام گرفت.
منبعآستانه در گذشته و حال
نويسندهاصغر قائدان
ناشردارالحديث
سال چاپ1382
جلد1
صفحه85 و 86

/// آخرین گزیده‌ها