// گزیده های معارفی / شعر

رعايت حال نيازمندان، بهاي بهشت

عنوانرعايت حال نيازمندان، بهاي بهشت
شعردر بهشت برين گر گشاده مي‌خواهي
  • مكن به مردم محتاج در فراز اينجا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه9
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها