// گزیده های معارفی / شعر

توصيف غفلت آدمي در دنيا

عنوانتوصيف غفلت آدمي در دنيا
شعرفارغ از گردش چرخند ز خود بيخبران
  • موج شمشير حوادث رگ‌خواب است اينجا
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه5
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها