// گزیده های معارفی / شعر

در مذمت پرسش از جاهلان

عنواندر مذمت پرسش از جاهلان
شعرحساب سال و ماه از دشت پيمايان چه مي‌پرسي؟
  • چه داند سيل بي‌پروا، شمار ريگ صحرا را؟
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه111
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها