// گزیده های معارفی / شعر

سفارش درك عشق حقيقي

عنوانسفارش درك عشق حقيقي
شعرز اسرار حقيقت بهره‌ور كن عشقبازي را
  • به طفلان واگذار اين ابجد عشق مجازي را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه114
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها