// گزیده های معارفی / شعر

رابطه رسيدن به مقصود و تلاش

عنوانرابطه رسيدن به مقصود و تلاش
شعربه قدر سعي، از مقصود هركس بهره‌اي دارد
  • كه منزل پيش پاي خود بود دامن سواران را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه37
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها