// گزیده های معارفی / شعر

برازندگي تواضع

عنوانبرازندگي تواضع
شعرمي‌شوند از خاكساري زيردستان سربلند
  • جامه كوتاه، رعنا مي‌كند كوتاه را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه78
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها