// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف شور و جذبه‌هاي سالكان راه حق

عنواندر توصيف شور و جذبه‌هاي سالكان راه حق
شعرنه بوي گل، نه رنگ لاله از جا مي‌برد ما را
 • به گلشن لذت ترك تماشا مي‌برد ما را
 • مكن تكليف همراهي مرا اي سيل پا د گِل
 • كه دست از جان خود شستن به دريا مي‌برد ما را
 • دو عالم از تمنا شد بيابان مرگ ناكامي
 • همن خامي به دنبال تمنا مي‌برد ما را
 • اگرچه در دو عالم نيست ميدان جنون ما
 • همان بيطاقتي صحرا به صحرا مي‌برد ما را
 • كمند جذبه خورشيد اگر رحمت نفرمايد
 • كه چون شبنم ازين پستي به بالا مي‌برد ما را
 • چنان آماده عشقيم از فيض سبكروحي
 • كه حسن صورت ديوار از جامي برد ما را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه112
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها