// گزیده های معارفی / شعر

آثار زيان‌بار اطاعت از نفس دل

عنوانآثار زيان‌بار اطاعت از نفس دل
شعرنفس را مطلق‌العنان كردن
  • خصم پروردن است دلها را
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه75
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها