// گزیده های معارفی / داستان

شركت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) در « حلف الفضول»

عنوانشركت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) در « حلف الفضول»
خلاصهرسول خدا(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) براي حمايت از مظلومان در پيماني شركت كردند كه بعد از بعثت هم فرمود اگر چنان صحنه‌اي تكرار شود باز در آن شركت مي‌كنم.
حكايتگويند: در زمان جاهليت سه نفر بنامهاي «فضيل بن حرث» و «مفضل» و « فضيل بن وداعه» با يكديگر سوگند پيمان ياد كردند كه ناظر شهر مكه باشند و از ستمديدگان حمايت نمايند و چون نام اين سه نفر در ماده «فضل» مشترك بود پيمان آنها بنام «حلف الفضول» (سوگند پيمان سه شخص فضل نام) معروف گرديد.
بعد از آنكه اين سه نفر مردند، اين پيمان براي اولين بار در خانه «عبدالله بن جدعان» بسته شد و به احترام نام بنيانگذارانش به همين نام (حلف الفضول) باقي ماند.
جالب اينكه پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) در اين پيمان شركت كرد و فرمود: « پيماني با پسر عموهايم در خانه «عبدالله بن جدعان» امضا كردم كه براي من محبوبتر است از شتران سرخ مو(بهترين ثروت عرب) و اگر هم اكنون كه رهبر مسلمانان هستم نيز مرا به آن دعوت نمايند،اين دعوت را اجابت مي‌كنم» (1).
به اين ترتيب مي‌بينم: پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) قبل از اسلام در كميته نظارت عمومي براي دادرسي مظلومان و حفظ حقوق مردم شركت مي‌نمايند، و آن را بهترين خاطره زندگي خود مي‌داند، و در دوران اسلام نيز مايل است كه چنين پيمانها و شوراهائي براي فريادرسي مظلومان و بلاد تشكيل گردد.
پاورقي1.‌ تاريخ كامل ابن اثير، (مطابق نقل كتاب خدمات اجتماعي در اسلام ص 50-52).
منبعداستان‌هاي صاحب‌دلان
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشردفتر انتشارات اسلامي
سال چاپ1367
نوبت چاپاول
جلداول و دوم
صفحه229 و 230

/// آخرین گزیده‌ها