// گزیده های معارفی / داستان

سند شفاعت حضرت فاطمه (س) از امّت

عنوانسند شفاعت حضرت فاطمه (س) از امّت
خلاصهروزي حضرت علي (ع) جعبه‌اي را نزد بستر حضرت زهرا (س) مشاهده مي‌كند وقتي از چيستي آن مي‌پرسد حضرت جواب مي‌دهد اين سند شفاعت از امّت جدّم است.
حكايتدر آستانه درگذشت فاطمه زهرا عليها السلام اميرالمؤمنين عليه السلام در كنار بستر ايشان جعبه‌اي را مشاهده كرد، پرسيد اين چيست؟ فاطمه عليهاالسلام عرض كرد در ميان اين جعبه حرير سبزي است كه داخل آن صفحه‌اي سفيد وجود دارد و در آن صفحه چند سطر نوشته شده، فرمود مضمون آن كتابت چيست؟ دختر پيغمبر (ص) پاسخ داد، كه در شب عروسي و زفاف، من در جايگاه عبادت خود نشسته بودم، مستمندي آمد و تقاضاي جامه‌اي كهنه كرد. من دو پيراهن داشتم يكي نو كه در آن شب پوشيده بودم و ديگري كهنه، همان پيراهن نو را به او دادم، صبح‌گاه پدرم براي ديدن ما آمد، فرمود تو كه جامه نو داشتي چرا نپوشيدي؟ گفتم مگر شما نفرموديد هر چه انسان صدقه و كمك به مستمندان كند برايش باقي مي‌ماند، من هم آن جامه نو را به بينوايي دادم. فرمود: اگر جامه نو را مي‌پوشيدي و كهنه را به فقير مي‌دادي براي شوهرت بهتر بود و آن بينوا هم به پوشاك مي‌رسيد. عرض كردم اين كار را از شما پيروي كردم زيرا مادرم خديجه وقتي كه افتخار شرف‌يابي خدمت شما را پيدا كرد و تمام اموال خود را در اختيار شما گذاشت همه آنها در راه خدا بخشيديد تا به جايي رسيد كه سائلي از شما پيراهني خواست، جامه خود را به او داديد و خويشتن را در حصيري پيچيده به منزل آمديد و در اين امور مانند شما كسي نيست، پدرم گريه كرد و مرا به سينه چسبانيد، در اين موقع فرمود جبرئيل نازل شده و از جانب خداوند به تو سلام مي‌رساند و مي‌گويد به فاطمه بگو هر چه از ما مي‌خواهد درخواست كند كه من او را دوست دارم. گفتم: پدر جان مرا شيريني فيض حضورش چنان به خود مشغول كرده كه به ياد درخواست چيزي نيستم و جز لقاء پروردگار آرزويي ندارم. پدرم دست‌هاي خود را بلند كرد و به من نيز دستور داد دستم را بلند كنم و فرمود خدايا امت مرا ببخش و بيامرز. جبرئيل فرود آمد و عرض كرد خداوند مي‌فرمايد كساني كه از امت تو محبت فاطمه و شوهر او و فرزندانش را داشته باشند آمرزيدم. من تقاضاي سندي راجع به اين موضوع كردم جبرئيل اين حرير سبز را آورد كه در آن نوشته است (كتب ربكم علي نفسه الرحمة) و جبرئيل و ميكائيل نيز گواهي دادند پدرم فرمود آن را حفظ نما و در موقع وفات سفارش كن كه با تو در قبر گذارند. مي‌خواهم در روز قيامت كه زبانه‌هاي آتش شعله كشيد به پدرم بدهم و ايشان آن چه را خداوند وعده داده درخواست كند.(1)
پاورقي1. رياحين الشريعة نقل از ابن جوزي، ص 106.
منبعپند تاريخ
نويسندهموسي خسروي
ناشراسلاميّه
محل چاپقم
سال چاپ1378
نوبت چاپسيزدهم
جلداول
صفحه162 ـ 164

/// آخرین گزیده‌ها