// گزیده های معارفی / داستان

جواب هوشمندانه يك كودك

عنوانجواب هوشمندانه يك كودك
خلاصهپسركي به شخصي كه قصد آزمودن هوش او را داشت هوشمندانه پاسخ داد.
حكايتشخصي كودكي را ديد چراغي به دست گرفته مي‌رود هوس كرد سر به سرش بگذارد لذا گفت: اي پسر اين روشنايي از كجا به اين چراغ آمده است؟ پسرك در جا چراغ را خاموش كرده گفت: تو اول بگو روشنايي چراغ كجا رفت تا من بگويم از كجا آمده بود.(1)
پاورقي1. از كتاب احلي من العسل.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1376
نوبت چاپاول
جلد7
صفحه71
گردآورنده7

/// آخرین گزیده‌ها