// گزیده های معارفی / داستان

سخنان امام صادق(ع) درباره غيبت امام مهدي(ع)

عنوانسخنان امام صادق(ع) درباره غيبت امام مهدي(ع)
خلاصه مفضل بن عمر سخنان امام صادق(ع) درباره غيبت امام مهدي(ع) و وضعيت دوران غيبت بيان مي كند.
حكايتجمعي در محضر امام صادق(ع) در خانه آن حضرت (در مدينه) بودند، [سخن از غيبت حضرت قائم(ع) به ميان آمد]، مفضّل بن عمر (يكي از شاگردان برجسته امام صادق(ع)) مي گويد: در اين هنگام به حضور امام صادق(ع) رفتم، شنيدم مي فرمود: «سوگند به خدا صاحب الامر (امام قائم(ع)) از ميان شما غايب گردد، و آن چنان ردّ پاي او گم شود كه بعضي گويند: او مرد، و به هلاكت رسيد، و در فلان پرتگاه سقوط كرد، و شما مانند كشتي درگير در برابر امواج دريا، پريشان و واژگون مي گرديد، و در اين شرايط سخت كسي از شما نجات نيابد، مگر كسي كه از او پيمان گرفته و ايمان را در جاي جاي دلش استوار نموده، و با روحي از جانب خود، نيرومند كرده است.
آنگاه فرمود: «همانا دوازده پرچم مشتبه، برافراشته گردد (و مردم مسلمان به چندين دسته حتّي تا 12 دسته درآيند) كه روشن نيست كدام يك از پرچم ها، پرچم حقّ است» (حقّ و باطل در ميان هم، اشتباه مي گردد)
مفضّل وقتي كه اين سخن را شنيد، منقلب شد و بي اختيار گريه كرد.
امام صادق(ع): به مفضّل رو كرد و فرمود: «چرا گريه مي كني؟»
مفضّل: قربانت گردم، چگونه گريه نكنيم كه مي فرمايي: «مسلمانان داراي دوازده پرچم مختلف و مشتبه مي شوند، كه پرچم حقّ از باطل شناخته نگردد.»
امام صادق(ع) به نور خورشيد كه از سوراخ اطاق وارد اطاق شده بود نگاه كرد و به حاضران و به مفضّل فرمود: «آيا اين تابش خورشيد، آشكار است؟»
مفضّل: آري.
امام صادق(ع): «اَمْرُنٰا اَبْيَنُ مِنْ هٰذِهِ الشّمسِ؛ راه و خط و پرچم ما، روشن تر و آشكارتر از اين خورشيد است.» (1)
پاورقي1. باب نادر في حال الغيبه، حديث 11، ص 339 ـ ج 1.
منبعداستان هاي اصول كافي
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرروحاني
محل چاپسپهر - قم
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
صفحه406 و 407

/// آخرین گزیده‌ها