// گزیده های معارفی / داستان

تعداد انبياء (شمار انبياء)

عنوانتعداد انبياء (شمار انبياء)
خلاصهتعداد پيامبران در برخي روايات 320 هزار نفر ذكر شده است.
حكايت«صفوان جمّال» از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه ايشان فرمودند: خداوند 144 هزار نفر را به شرف نبوت و به همين شمار را به وصايت آنها برانگيخت. (1) همچنين امام صادق(ع) نقل مي فرمايند كه «ابوذر» از رسول اكرم در مورد عدد انبياء پرسش نمود حضرت پاسخ فرمودند: تعداد آنها 320 هزار نفر بود كه از آن ميان سيصد و چند نفر نبي مرسل بودند. (2)
پاورقي1. اختصاص مفيد ـ ص 263. 2. اختصاص مفيد ـ ص 264.
منبعقصص الانبياء
نويسندهآيت الله سيد نعمت الله جزايري
مترجم/مصححيوسف عزيزي
ناشرانتشارات هاد
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپهشتم
صفحه23

/// آخرین گزیده‌ها