// گزیده های معارفی / داستان

عذاب الهي؛ جزاي هرگز خشمگين نشدن عابدي براي خدا

عنوانعذاب الهي؛ جزاي هرگز خشمگين نشدن عابدي براي خدا
خلاصهخداوند اهل شهري را به خاطر گناه عذاب كرد ، ولي عابدي را كه ميان آنان بود و حتي يك بار براي خدا خشمگين نشده بود را هم مستشني نكرد.
حكايتامام صادق(ع) فرمود: خداوند دو فرشته به سوي شهري فرستاد (تا آن شهر و اهل آن را زير و رو كنند). وقتي آنها به شهر رسيدند، شخصي را ديدند كه با گريه و تضرع به درگاه خدا دعا مي‌كند. يكي از فرشتگان به ديگري گفت: آيا اين دعاكننده را مي‌بيني؟ فرشته ديگر گفت: آري، ولي دستور خدا را بايد اجرا كنيم. اولي گفت: نه، تو صبر كن تا من برگردم. اين را بگفت و به سوي حق تعالي بازگشت. گفت: خدايا ما فلان بنده‌ات را ديديم كه تو را مي‌خواند و براي تو گريه مي‌كرد. خدا فرمود: آنچه به شما گفته‌ام اجرا كنيد؛ چرا كه او حتي يك بار هم براي من خشمگين نشده است (و در برابر خلاف كاري‌هاي ديگران موضع نگرفته و برخورد تند نكرده است).
منبعشنيدني هاي تاريخ
صفحه109

/// آخرین گزیده‌ها