// گزیده های معارفی / داستان

يادگيري زبان عربي توسط يك مرد هندي با اشاره و نظر امام رضا(ع)

عنوانيادگيري زبان عربي توسط يك مرد هندي با اشاره و نظر امام رضا(ع)
خلاصهشخصي هندي مي‌گويد: نزد امام رضا(ع) رسيدم، حضرت دستي بر لب‌هاي من كشيد و توانستم به عربي سخن بگويم.
حكايتاسماعيل سندي(1) مي‌گويد: شنيدم خداوند حجتي در ميان عرب‌ها دارد. براي ديدن او حركت كردم و با راهنمايي مردم خدمت امام رضا(ع) رسيدم. با زبان خود سلام كردم و حضرت با همان زبان پاسخ داد. من هدف از آمدنم را بيان كردم. ايشان فرمود: آن حجت خدا من هستم، هرچه مي‌خواهي بپرس. من پرسش‌هايي با زبان خود پرسيدم و او هم همان‌گونه پاسخ داد. وقتي خواستم برخيزم، گفتم: دعا كنيد من بتوانم به زبان عربي سخن بگويم. حضرت دستش را بر لب‌هاي من كشيد و از آن پس توانسم عربي صحبت كنم.
پاورقي1. از شهرهاي ايالت پنجاب در هندوستان.
منبعشنيدني هاي تاريخ
نويسنده
مترجم/مصحح
ناشر
محل چاپ
سال چاپ
نوبت چاپ
صفحه202

/// آخرین گزیده‌ها