// گزیده های معارفی / داستان

سفارش امام صادق(ع) به نوشتن اِن شاء الله در نامه

عنوانسفارش امام صادق(ع) به نوشتن اِن شاء الله در نامه
خلاصهامام صادق(ع) به مشيت و خواست خدا، حتي در نوشتارها توجه مي‌كرد و در نامه‌‌اي كه وعده‌ كاري داده شده بود سفارش كرد انشاءالله نوشته شود.
حكايتروزي امام صادق(ع) به فردي دستور داد، براي كاري نامه‌اي بنويسند، آن نامه نوشته شد و آن را به نظر آن حضرت رساندند. حضرت آن را خواند، ديد در آن، ان شاء الله (به خواست خدا) نوشته نشده است. به تنظيم ­كنندگان نامه، فرمود: چگونه اميد داريد مطلب اين نامه به پايان برسد و نتيجه­ بخش باشد، با اينكه، اِن شاء الله در آن ننوشته­ ايد. نامه را با دقت بنگريد، در هر جاي آن اِن شاء الله نوشته نشده، اِن شاء الله بنويسيد.(1)
پاورقي1. اصول كافي، ج 2، باب التّكاتب، حديث 4، ص 671.
شخصيت1
راوي0
راوي0
منبعداستان‌هاي اصول كافي
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرانتشارات روحاني
محل چاپقم
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
صفحه82

/// آخرین گزیده‌ها