// گزیده های معارفی / داستان

امام علي(ع)، پدر يتيمان

عنوانامام علي(ع)، پدر يتيمان
خلاصهحضرت علي(ع) به يتيمان كوفه اجازه مي‌داد از بهترين بخش عسل‌ها بخورند و بدين وسيله از آنان دل‌جويي مي‌كرد.
حكايتروزگار خلافت امام علي(ع) بود و آن حضرت در كوفه بود. مردي (ايراني) از هَمدان و حُلوان (شهري نزديك بغداد) مقداري عسل و انجير براي حضرت‌علي(ع) آورد. امام علي(ع) همان لحظه اصحابش را خواست و به آنها فرمود: كودكان يتيم را حاضر كنيد. آنها كودكان يتيم را حاضر كردند. آن حضرت سر مشك­هاي عسل را گشود و آنها را در اختيار آنها قرار داد تا از عسل‌ها بخورند. سپس آن عسل‌‌ها را در ميان ظرف­ها ريخت و بين مردم تقسيم كرد. شخصي پرسيد: اي اميرمؤمنان(ع)، چرا بايد يتيمان سر مشك­ها را بخورند نه ديگران؟ امام علي(ع) در پاسخ فرمود: همانا امام، پدر يتيمان است و من به حساب پدرها (و براي آنكه نسبت به آنها پدري كرده باشم) خوردن آنها را به آن كودكان يتيم واگذار‌كردم.(1)
پاورقي1. اصول كافي، باب ما يجب من حقّ الامام علي الرّعيّه، ح 5، ص 406، ج 1.
شخصيت1
راوي0
راوي0
منبعداستان‌هاي اصول كافي
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرانتشارات روحاني
محل چاپقم
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
صفحه227

/// آخرین گزیده‌ها