// گزیده های معارفی / داستان

گفتار پیامبر(ص) درمورد زشتي غش در معامله

عنوانگفتار پیامبر(ص) درمورد زشتي غش در معامله
خلاصهپيامبر اكرم(ص) وقتي غش در معامله را در بازار مسلمانان ديد، فرمود: كسي كه با مسلمانان نيرنگ كند، از ما نيست.
حكايتروزى رسول اكرم صلي الله عليه و آله از بازار مدينه عبور مى‏كرد. چشمش به خوراكى (مانند نخود بسيار پاكيزه و مرغوبى افتاد. پرسيد: «بهاى اين غذا چند است؟» در اين هنگام خداوند به او وحى كرد كه دستت را داخل [كيسه] آن خوراك ببر و آن را زير و رو كن. پيامبر چنين كرد. ناگاه ديد خوراك‏هاى زيرى نامرغوب است. پس به فروشنده رو كرد و فرمود: «تو خيانت و نيرنگ به مسلمانان را در اينجا جمع كرده‏اى.»(1) روز ديگر از بازار عبور مى‏كرد، نوعى خوراكى درون كيسه‏اى بزرگ ديد، دستش را داخل آن كرد، دست مباركش تر شد و دريافت كه خوراك‏هاى زيرى آب زده و نمناك است. پس به فروشنده فرمود: «اين چه غذايى است كه رويش خشك است و زيرش‏تر؟» فروشنده عرض كرد: باران بر آن باريده است. پيامبر فرمود: «چرا آن قسمت تر را نشان مشتريان نداده‏اى؟ كسى كه با ما (و مسلمانان) نيرنگ كند از ما نيست».(2)
پاورقي1. شيخ كليني، فروع كافى، ج 5، ص 161. 2. محمدي ري‌شهري، ميزان الحكمه، ج 7، ص 222.
منبعويژه‌نامه پيامبر اعظم(ص)
ناشرمركزپژوهشهاي اسلامي صداوسيما
جلد 8
صفحه54 و 55

/// آخرین گزیده‌ها