// گزیده های معارفی / داستان

توجه رجايي به مسئله حجاب در دوره نوجواني

عنوانتوجه رجايي به مسئله حجاب در دوره نوجواني
خلاصهشهيد رجايي در سنين 10 يا 11 سالگي مهمان خانه دايي خود بود زن دايي او چادر به سر نداشته است رجايي از او با احترام و ادب تمام خواهش مي‌كند كه چادرش را به سر كند.
حكايتدر دوران نوجواني برادرم،در قزوين يك روز كه ايشان با فرزندان دايي بزرگم كه با او همسن و سال بودند بازي مي‌كرد، چون نزديك ظهر شده بود همسر دايي كوچكترم كه مي‌بيند اين بچه‌ها گرسنه هستند، غذايي را براي آنها تهيه مي‌كند و مي‌گويد: بچه‌ها بياييد ناهار بخوريد. او مي‌بيند همه بچه‌ها مشغول غذا خوردن مي‌شوند، ولي محمد علي دست به غذا نمي‌زند. با تعجب از او مي‌پرسد: محمدجان، مگر گرسنه نيستي؟ چرا غذا نمي‌خوري؟ برادرم كه يك نوجوان يازده و دوازه ساله بود به او مي‌گويد: زن دايي مي‌شود از شما يك خواهش بكنم. او مي‌گويد: چه خواهشي؟ برادرم مي‌گويد: شما چادرتان را سرتان كنيد. زن دايي ما هم از اينكه مي‌بيند يك بچه با اين سن متوجه اين مسائل مذهبي است، سرش را مي‌بوسد و خيلي خوشحال شده و چادرش را سرش مي‌كند تا او بتواند راحت غذا بخورد.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويمحمدحسين رجايي
راويمحمدحسين رجايي
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه34-35

/// آخرین گزیده‌ها