// گزیده های معارفی / داستان

اهتمام شهيد رجايي به حفظ احترام مجرمان

عنواناهتمام شهيد رجايي به حفظ احترام مجرمان
خلاصهشهيد رجايي در مدرسه رفاه مسئوليت نگهداري از محكومان را به عهده داشت عليرغم اينكه نوع اين افراد از مجرم بودند،و در ساواك و زندان‌ها انقلابيون را آزار و اذيت كرده بودند؛شهيد رجايي با آنها به محبت و احترام رفتار مي‌كرده است.
حكايتدر روزهايي كه امام به مدرسه رفاه تشريف آورده بودند، گاهي كه به ديدن عمويم مي‌رفتم مي‌ديدم سر ايشان خيلي شلوغ است، اگر كسي متانت، تواضع و سادگي رفتار ايشان را مي‌ديد باور نمي‌كرد وي يكي از عناصر اصلي گرداننده امور مدرسه در آن بحبوحه انقلاب است. به ياد دارم در آن شرايط بر تلاطم كه هر لحظه يك يا چند ساواكي و مأمور مزدور رژيم را مي‌آوردند آن هم به اين شكل كه يكي به سر آنها مي‌زد، ديگري به آنها بد و بيراه مي‌گفت - چون همه به نحوي از جنايات ساواك دل پرخوني نسبت به فرزندان اين ملت داشتند -ـ وقتي اينها را به مدرسه رفاه مي‌آوردند و تحويل افرادي كه زير نظر آقاي رجايي كار مي‌كردند، مي‌دادند، ايشان با اينكه طي 4 سال زندان بيشترين و سخت‌ترين شكنجه‌ها ار از ساواك ديده بود با اينها كه خيلي هم مضطرب و نگران نشان مي‌دادند در كمال احترام و ادب رفتار مي‌كرد. با متانتي خاص آنها را از مردم تحويل مي‌گرفت و به مسؤولين ذي ‌ربط با آرامش خاصي مي‌گفت كه درباره نحوه نگهداري آنها چه مسايلي را رعايت كنند. گاهي هم مي‌ديدم برخي از زندانيان را تك‌تك از بقيه جدا مي‌كردند و با آنها قدم مي‌زدند و از آنها سوالاتي مي‌كردند، معلوم بود كه مي‌خواهند اين بازجويي مستقل باشد تا ديگران به هنگام پرسش از ديگري به فكر تهيه پاسخ‌هاي خود ساخته و ... نيفتند. در اين حالت باز ايشان با آرامش با آنها صحبت مي‌كرد و قدم مي‌زد.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويمحمد رجايي
راويمحمد رجايي
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه156

/// آخرین گزیده‌ها