// گزیده های معارفی / داستان

طولاني بودن زندان انفرادي شهيد رجايي

عنوانطولاني بودن زندان انفرادي شهيد رجايي
خلاصهشهید رجايي‌ را بر روال آن روز زندان بارها شكنجه ‌كردند و در زندان انفرادي نگه ‌داشتند يك نوبت حدود 23 ماه در يك سلول نگه داشتند كه اين مدت بيشترين زمان اقامت يك زنداني در زندان انفرادي بود.
حكايتمن در زندان از جريان‌ها مطّلع بودم. حتي شكنجه‌هاي آقاي رجايي را با خبر بودم. چون اوّل كه آقاي رجايي را آورده بودند او را زده بودند و بعد هم راحت گوشه زندان افتاده بود و براي خودش عبادت مي‌كرد، نماز مي‌خواند، قرآن مي‌خواند و به اين صورت اوقات را مي‌گذراند تا چند ماهي گذشت و اعترافي عليه او شد. مجدداً او را بردند و زدند كه ما فكر نمي‌كرديم بعد از پنج، شش ماه يك نفر را ببرند و بار ديگر بزنند و اين چيز عجيبي بود. براي اينكه يك نفر معمولاً در سلول دو، سه ماه و اكثراً چهار، پنج ماه بيشتر نمي‌ماند و بعد از سلول او را به زندان قصر و زندان‌هاي عمومي انتقال مي‌دادند. او را بردند و خون آلود و زخمي برگرداندند و چندبار اين حادثه در هفته اتفاق افتاد كه من هر بار مطّلع بودم. تا پس از هشت ماه من از سلول خارج شدم، ولي آقاي رجايي 23 ماه ظاهراً در سلول ماند و اين بيشترين زماني است كه يك زنداني دوران پهلوي در زندان انفرادي بوده است و اصلاً ما زنداني‌يي نداريم كه 23 ماه در سلول مانده باشد.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويآيت‌الله خامنه‌اي
راويآيت‌الله خامنه‌اي
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه 178و 179

/// آخرین گزیده‌ها