// گزیده های معارفی / داستان

قضاوت عادلانه يك قاضي عليه برادرش

عنوانقضاوت عادلانه يك قاضي عليه برادرش
خلاصهقاضي منصفي ، حكم قصاص قتل برادر خويش را صادر كرد.
حكايتعالم جليل آقاي حاج ملا محمد كزازي در قم قضاوت مي‌كرد حاج ميرزا ابوالفضل زاهدي گفت كه برادر ايشان يك نفر را كشته بود، اولياء مقتول پيش ملا شكايت برده و تقضاي قضاوت كردند، ولي شهودي كه براي اثبات ادعاي خويش آوردند كافي نبود از اين رو ادعاي آنها به درجه اثبات شرعي نرسيد و در حال ركود ماند. اولياء مقتول از مرافعه دست برداشتند، شش ماه از اين جريان گذشت، برادر ملا محمد به گمان اين كه خويشاوندان مقتول دست برداشته‌اند و ديگر از اقرار و اعتراف او زياني وارد نمي‌شود خصوصاً در نظر گرفت كه قاضي برادر من است و قطعاً پرده از روي كار بر نمي‌دارد. روزي بر سبيل اتفاق داستان قتل را پيش برادر خود اقرار كرد. ملا محمد همان ساعت به ورثه مقتول اطلاع داد و حكم قصاص درباره برادر خويش صادر نمود و اولياء مقتول حكم آن مرحوم را پيش حاكم و والي برده و درخواست اجرا نمودند، والي گفته بود از انصاف دور است كه خاطر چنين شخص بي‌آلايشي را به اندوه قتل برادر مبتلا نماييد. چنان‌كه او ديانتش اقتضا كرده، و اين حكم را داده، شما هم جوان‌مردي كنيد و گذشت نماييد، آنها نيز فتوت كرده هم از قصاص و هم از خون‌بها گذشتند.(1)
پاورقي1. الكلام يجر الكلام، ص 224.
منبعپند تاريخ
نويسندهموسي خسروي
ناشراسلاميّه
محل چاپقم
سال چاپ1378
نوبت چاپسيزدهم
جلد1-2-3
صفحه183 -185

/// آخرین گزیده‌ها