// گزیده های معارفی / داستان

شفاعت شيعيان توسط حضرت معصومه(س)

عنوانشفاعت شيعيان توسط حضرت معصومه(س)
خلاصهميرزاي قمي اهل قم را شفاعت مي‌كند و حضرت معصومه(س) شيعيان جهان را شفاعت مي‌كند.
حكايتآقاي شيخ جعفر توسلي از يكي از موثقين نقل كرده است كه گفت: مرحوم محدث قمي در بالاي منبر فرموند: در عالم رؤيا مرحوم ميرزاي قمي(اعلي الله مقامه) را ديدم و از ايشان سؤال كردم كه آيا اهل قم را حضرت معصومه(س) شفاعت خواهد كرد؟ ديدم ميرزا متوجه من شده با تندي به من گفت: چه گفتي؟ من سؤالم را تكرار كردم. باز با تندي فرمود چه گفتي؟ مرتبه سوم كه سخنم را تكرار كرده عرض كردم؛ آيا اهل قم را حضرت معصومه(س) شفاعت خواهد كرد؟ فرمود يا شيخ تو چرا چنين سؤالي مي‌كني شفاعت اهل قم با من است، حضرت معصومه(س) تمام شيعيان عالم را شفاعت خواهد كرد.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
جلد3
صفحه47

/// آخرین گزیده‌ها