// گزیده های معارفی / داستان

اثر توسل سيد جمال گلپايگاني به حضرت علي(ع)

عنواناثر توسل سيد جمال گلپايگاني به حضرت علي(ع)
خلاصهآقا سيد جمال گلپايگاني براي اداي قرض‌هايش به حضرت علي(ع) متوسل شد و حضرت مشكل او را برطرف كردند.
حكايتآيت الله آقاي سيد جمال گلپايگاني نقل كرد: يك وقتي بسيار بدهكار شده بودم، مدتي به حرم حضرت امير(ع) مي‌رفتم و براي پرداخت قرض‌هايم دعا مي‌كردم ولي فرجي نشد. روزي به همسرم گفتم: شما برويد حرم و براي اداي قرض‌هايمان دعا كنيد. شايد خداوند دعاي تو را مستجاب كند. ايشان رفتند پس از مدتي برگشتند، با پاي برهنه و خيلي ناراحت، گفت: كفش‌هايم را هم از دست دادم!
خيلي ناراحت شدم، بلند شدم رفتم و به حرم مشرف شدم، زيارت مختصري خواندم و شروع به عرض حال كردم. از حرم بيرون آمدم. نزديك در حرم شخص ناشناسي پول زيادي به من داد كه همه قرض‌هايم را دادم و مدتي هم براي مخارج روزانه از آن استفاده كردم.(1)
پاورقي1. مجله حوزه، مهر و آبان، 1371، مصاحبه آيت‌الله شيخ حيدرعلي محقق.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
جلد3
صفحه167 و 168

/// آخرین گزیده‌ها