// گزیده های معارفی / داستان

قدرت علمي و روحي مرحوم مدرس

عنوانقدرت علمي و روحي مرحوم مدرس
خلاصهمدرس در منطق و فقه و اصول سرآمد هم قطارانش بود و روح بسيار بزرگي داشت.
حكايتمرحوم ميرزاي شيرازي در تمجيد از هوش و ذكاوت مرحوم مدرس مي‌نويسد: ابن سيد اولاد رسول الله(ص)، پاكدامني اجدادش را داراست و در هوش و فراست گاهي مرا به تعجب مي‌افكند.
در مدتي بسيار كوتاه از تمام همدرس‌هايش جلو زد و در منطق، فقه و اصول سرآمد يارانش مي‌باشد.(1)
مدرس خودش گويد: به خدا قسم كه اگر آن روز كه در نجف با يك عباي كهنه و حجره بدون فرش زندگي مي‌كردم و آن اوقات كه اين خانه درباري با عظمت و جلال بود و اكنون كه ظاهراً همه درها را به رويم بسته‌اند، در روح من هيچ اثري كرده باشد.(2)
پاورقي1. مجله حوزه، مهر و آبان 1371. 2. مجله حوزه، نقل از مدرس؛ شهيد نابغه ملي ايران، علي مدرس، ص 324.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
جلد3
صفحه175 ـ 176

/// آخرین گزیده‌ها