// گزیده های معارفی / داستان

زبان شمشيرگونه علما در دفاع از ولایت امام علی(ع)

عنوانزبان شمشيرگونه علما در دفاع از ولایت امام علی(ع)
خلاصهسيد علي قائيني با خطابه معروف خود در هرات در مورد علي(ع) شهامت خود را نشان داد.
حكايتسيد علي فرزند سيد عابد قائيني حافظ قرآن، سخنور دوران، دانشمند عارف، شاعري عاقل از رجال معدود فرهنگ و ادب و در علوم ديني استاد ماهر و مسلمي بود... در سال 903 قمري به امر سلطان حسين ميرزاي بايقرا در شهر هرات به منبر رفت و نام مبارك علي(عليه السلام) را بر زبان آورد و با شهامت تمام خطبه اي به نام نامي آن مولاي برحق و پيشواي مؤمنان قرائت كرد به دنبال اين امر جمعي از نادانان و گمراهان تيره بخت بر سر سيد هجوم آوردند و به وي اهانت نمودند ولي او مردي بود كه در سراسر عمر با عزت و بركت خود آني از اين شعار دست برنداشت و هر آن در عقيده خويش راسخ تر مي گرديد. ايشان با بيان زيبا و دلنشين خود بيش از پانصد هزار نفر را به راه راست هدايت و به طريقه اثني عشريه وارد كرد.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1374
نوبت چاپاول
جلدپنجم
صفحه266

/// آخرین گزیده‌ها