// گزیده های معارفی / داستان

شوخي در سيره اهل بيت(ع)

عنوانشوخي در سيره اهل بيت(ع)
خلاصهحضرت پيامبر(ص) وامام علي(ع) خرما مي خوردند، پيامبر(ص)هسته را جلوي علي(ع) مي گذاشتند. علي(ع) فرمود: كسي كه خرما را با هسته خورده، بيشتر خورده است.
حكايتدر كتاب خزائن نراقي آمده است: روزي حضرت رسول (صلي الله عليه وآله) با حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) خرما مي خوردند. هر خرما كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي خوردند، پنهاني هسته اش را نزد امير المؤمنين (عليه السلام) مي نهاد، تا تمام شد. پيش حضرت رسول(ص) هيچ هسته اي نبود و همه نزد حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) بود. حضرت رسول (ص)فرمود: «من كثر نواه فهو اكول» هركه هسته اش بيشتر است او بيشتر خورنده است.
حضرت امير(عليه السلام) عرض كرد: «من اكل نواه فهو اءكل» كسي كه خرما را با هسته خورده است بيشتر خورنده است. رسول خدا(ص) چون اين پاسخ را شنيد تبسم نمودند و دستور دادند تا هزار درهم به آن حضرت هديه كردند. (1)
پاورقي1. كشكول امامت، ص 7.
منبعمردان علم در ميدان عمل
نويسندهسيد نعمت الله حسيني
ناشرمؤلف
محل چاپقم
سال چاپ1374
نوبت چاپاول
جلدپنجم
صفحه471

/// آخرین گزیده‌ها