// گزیده های معارفی / داستان

بازگرداندن خورشيد از معجزات پيامبر اعظم(ص)

عنوانبازگرداندن خورشيد از معجزات پيامبر اعظم(ص)
خلاصهدر جريان رد الشمس پيامبر اسلام(ص) با انگشت ولايي خود خورشيد را براي حضرت علي(ع) بازگرداند.
حكايتروايت كرده اند كه روزي حضرت رسول(ص) حضرت اميرالمؤمنين(ع) را پي كاري فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردند حضرت امير(ع) آمد و نماز عصر نكرده بود، حضرت رسول(ص) سر مبارك خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابيد و وحي بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پيچيده و مشغول شنيدن وحي گرديد تا نزديك شد كه آفتاب فرو رود و چون وحي منقطع شد، حضرت فرمود: يا علي نماز كرده اي، گفت: نه يا رسول الله. نتوانستم سر مبارك تو را از دامن خود دور كنم، پس حضرت فرمود كه خداوندا! علي مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود پس آفتاب را براي او برگردان، اسماء گفت: والله ديدم كه آفتاب برگشت و بلند شد و به جايي رسيد كه بر زمين ها تابيد و وقت فضيلت عصر برگشت و حضرت نماز كرد و باز آفتاب فرو رفت.
منبعمنتهي الآمال
نويسندهشيخ عباس قمي
ناشرنشر جمال
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاول
صفحه46

/// آخرین گزیده‌ها