// گزیده های معارفی / کلمات قصار

ريشه انس و خوف

عنوانريشه انس و خوف
متنعارفي ‏گويد كه چون او را بپرسيدند كه انس چيست؟ گفت: حشمت برخاستن و هيبت بر جاي بداشتن و اين از بهر آن گفت كه هر كه عارف‏تر، خائف‏تر و هر كه محب‏تر، با انس‏تر. تولد خوف از معرفت خيزد و تولد انس از محبّت.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1351

/// آخرین گزیده‌ها