// گزیده های معارفی / کلمات قصار

شهود باطني؛نشانه صدق در ايمان

عنوانشهود باطني؛نشانه صدق در ايمان
متنهر كه به زبان گويد الله و در سر او مشاهدت الله نباشد، اين كس دروغ‏زن است و دليل اين قصه منافقان است كه چون بر زبان صدق راندند و به سر مشاهد آن صدق نبودند، صفت كذّابي يافتند.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه1337

/// آخرین گزیده‌ها