// گزیده های معارفی / روایت

فاصله انداختن بين بنده و هواي نفس، نشانه خيرخواهي خدا و واگذاري به حال خود نشانه سلب توفيق از او

عنوان فاصله انداختن بين بنده و هواي نفس، نشانه خيرخواهي خدا و واگذاري به حال خود نشانه سلب توفيق از او
حديث إذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً حالَ بَينَهُ و بَينَ شَهوَتِهِ، و حَجَزَ بَينَهُ و بَينَ قَلبِهِ، و إذا أرادَ بِهِ شَرّاً وَكَلَهُ إلي نَفسِهِ.
ترجمه خداوند، هرگاه خير بنده‌اي را بخواهد، ميان او و خواسته‌هاي دلش فاصله مي‌اندازد و ميان او و دلش مانع پديد مي‌آورد؛ و هرگاه بدي بنده‌اي را بخواهد، او را به خودش وامي‌گذارد.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعشرح نهج ‌البلاغه
نويسندهابو حامد بن هبة الله بن محمد بن حسين ابن أبي الحديد مدائني ( م 656 ق )
مترجم/مصححتحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم
ناشردارأحياء الكتب العربيّة
محل چاپبيروت
سال چاپ[بي‌تا]
جلد20
صفحه256

/// آخرین گزیده‌ها