// گزیده های معارفی / روایت

نهي از نگاه صرف به فرادست و لزوم توجه همزمان به فرودست از نظر مال و خلقت

عنوان نهي از نگاه صرف به فرادست و لزوم توجه همزمان به فرودست از نظر مال و خلقت
حديث إذا نَظَرَ أحَدُكُم إلي مَن فُضِّلَ عَلَيهِ فِي الْمالِ وَالْخَلقِ، فَلْينظُر إلي مَن هُوَ أسفَلَ مِنهُ.
ترجمه هرگاه يكي از شما به فردي فراتر در مال و خلقت نگريست، بايد [در كنار آن] به كسي نظر كند كه از او فروتر است.
پاورقيكنزالعمّال، ح 6093
گويندهپيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم
منبعصحيح البخاري
نويسندهابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بخاري( م 256 ق )
ناشردارالفكر
محل چاپبيروت
سال چاپ1401 ق
نوبت چاپاول
جلد7
صفحه187

/// آخرین گزیده‌ها