// گزیده های معارفی / روایت

پرهيز از خوشگذراني

عنوان پرهيز از خوشگذراني
حديث إيّاكَ وَالتَّنَعُّمَ؛ فَإِنَّ عِبادَ اللهِ لَيسُوا بِالْمُتَنَعِّمينَ.
ترجمه از خوشگذراني دورباش؛ كه بندگان خدا نازپرورده نباشند.
پاورقيكنزالعمّال، ح 6111.
گويندهپيامبر صلي الله عليه و آله
منبعمجمع الزوائد
نويسندهعلي ابن ابو بكر الهيتمي
جلد10
صفحه250

/// آخرین گزیده‌ها