// گزیده های معارفی / روایت

توصيه به كارگزاران در رفع گمان بد مردم

عنوان توصيه به كارگزاران در رفع گمان بد مردم
حديث - في عَهدِهِ إلي مالِكِ الْأشتَرِ -: إن ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيفاً فَأَصْحِر لَهُم بِعُذرِكَ، وَاعْدِلْ عَنكَ ظُنُونَهُم بِإصحارِكَ؛ فَإنَّ في ذلِكَ رِياضَةً مِنكَ لِنَفسِكَ، و رِفقاً بِرَعِيَّتِكَ، و إعذاراً تَبلُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِن تَقويمِهِم عَلَي الْحَقِّ.
ترجمه - در عهدنامه‌اش به مالك اشتر -: اگر شهروندان به تو گمان ستم روا داشتند، عذرت را برايشان آشكار ساز و گمان آنان را از خود بردار، با آشكار ساختن؛ چرا كه با اين رفتار، نفس خود را رام كرده، با شهروندان مدارا كرده‌اي، و بدان وسيله، حاجت خويش را برآورده‌اي با استوار داشتن آنان بر مسير حق.
پاورقيبحارالانوار، ج 33، ص 610.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعنهج البلاغه
نويسندهابو الحسن شريف رضي محمد بن حسين بن موسي موسوي (م 406 ق )
مترجم/مصححتحقيق صبحي صالح
ناشردارالحديث
محل چاپقم
سال چاپ1424 ق
نوبت چاپاول
صفحهنامه 53

/// آخرین گزیده‌ها