// گزیده های معارفی / شعر

در مدح منزلت و بيان بركات آستان اهل بيت(ع)

عنواندر مدح منزلت و بيان بركات آستان اهل بيت(ع)
شعرآنچه اسكندر ز فيض چشمه حيوان نيافت
  • من ز خاك آستان آل حيدر يافتم
  • تا كه آوردم بر اين دولت‌سرا روي نياز
  • از دم روح القدس فيض مكرّر يافتم
  • بر در ارباب دنيا كي نهم روي نياز
  • من كه زين در، كيمياي عافيت دريافتم
شاعرذبيح الله صاحب كار
تخلصسهي
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعآئينه رجاء
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1375
نوبت چاپدوم
صفحه296
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها