// گزیده های معارفی / روایت

محفوظ ماندن دين با بسنده كردن به روزي مقدر

عنوان محفوظ ماندن دين با بسنده كردن به روزي مقدر
حديث قَصِّر مِن حِرصِكَ وَقِفْ عِندَ الْمَقدُورِ لَكَ مِن رِزقِكَ؛ تُحرِزْ دينَكَ.
ترجمه از حرص خويش بكاه و به روزي مقدر خود بسنده كن تا دينت را حفظ كني.
گويندهامام علي (ع)
منبعغررالحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 6789

/// آخرین گزیده‌ها