// گزیده های معارفی / روایت

احسان،وظيفه احسان‌شده از سوي خدا

عنوان احسان،وظيفه احسان‌شده از سوي خدا
حديث أَحَقُّ النّاسِ بِالْإحسانِ مَن أحسَنَ اللهُ إلَيهِ و بَسَطَ بِالْقُدرَةِ يَدَيهِ.
ترجمه سزاوارترين مردم به احسان كردن به ديگران كسي است كه خداوند به او احسان كرده و دستانش را به توانايي گشوده است.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغررالحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 3369

/// آخرین گزیده‌ها