// گزیده های معارفی / روایت

همنشيني با مردم پست سبب بيماردلي

عنوان همنشيني با مردم پست سبب بيماردلي
حديث مُجالَسَةُ السِّفلِ تُضِني الْقُلُوبَ.
ترجمه هم‌نشيني با مردم پست، دل‌ها را بيمار مي‌كند.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغررالحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 9770

/// آخرین گزیده‌ها