// گزیده های معارفی / روایت

دوگانگي گفتار و رفتار حسود در دوستي

عنوان دوگانگي گفتار و رفتار حسود در دوستي
حديث اَلْحَاسِدُ يُظْهِرُ وُدَّهُ فِي اَقْوَالِهِ وَ يَخْفَي بُغْضَهُ فِي اَفْعَالِهِ فَلَهُ اسْمُ الصَّدِيقِ وَ صِفَةُ الْعَدُوِِّ.
ترجمه حسود، دوستي خود را در گفتارش آشكار مي كند و دشمني اش را در كارهايش پنهان مي دارد پس او اسم دوست را دارد و صفت دشمن را.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغرر الحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوم
صفحه ح2105

/// آخرین گزیده‌ها