// گزیده های معارفی / داستان

شهيد رجائي و انجام امور شخصی

عنوانشهيد رجائي و انجام امور شخصی
خلاصهشهيد رجايي خود به كفشهايش واكس مي‌زد و به هيچكس ديگر اجازه نمي داد آن را واكس بزند.
حكايتبارها شاهد بودم آقاي رجايي كفش خود را واكس مي‌زد و اين براي من باور كردني نبود كه يك نخست‌وزير كفش خود را واكس بزند چون خيلي‌ها بودند كه افتخار مي‌كردند اين كار را براي او انجام بدهند ولي ايشان اجازه نمي‌داد. كفش‌هاي ايشان معمولاً بند نداشت كه باعث مي‌شد آنها را به سرعت بپوشد و حركت كند و از بس‌ هم آنها را پوشيده بود پاشنه كفشها قدري به عقب كشيده شده بود.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راوي حسن عسكري‌راد
راوي حسن عسكري‌راد
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه536 و 537

/// آخرین گزیده‌ها