// گزیده های معارفی / داستان

همت و اراده، شرط لازم براي تحصيل علوم ديني، از ديدگاه مدرس

عنوانهمت و اراده، شرط لازم براي تحصيل علوم ديني، از ديدگاه مدرس
خلاصهمدرس از بزرگي دعوت مي‌كند كه جهت تدريس به تهران و مدرسه سپهسالار بيايد. او مي‌گويد: بايد مقدمات فراهم شود. مدرس مي‌گويد: تحصيلات علوم ديني جز همت چيزي نمي‌خواهد.
حكايتمدرس در انديشه و عمل، انساني متواضع، قانع و ساده‌زيست بود و از دنيا و مظاهر فريبنده‌اش نفرت داشت. روزي به شيخ محمدرضا مهدوي قمشه‌اي (از فقهاي معروف) پيشنهاد نمود كه ايشان به تهران بيايند و در مدرسه سپهسالار درس و بحث را شروع كنند. مدرس عقيده داشت اين فقيه عاليقدر داراي درجات علمي والايي است و محيط قمشه برايش كوچك مي‌باشد. آيت‌الله مهدوي در جوابش گفت: آقا وسايلش فراهم نمي‌باشد، بايد مقدمات آن را تدارك ديد، مدرس پاسخ داد: آقاي مهدوي تحصيلات علوم ديني اسبابش، بي‌اسبابي است. هيچ چيز نمي‌خواهد جز همت. من وقتي كه به نجف رفتم، در مدرسه صدر اتاقي محقر داشتم كه طول آن به اندازه قامت من نبود. زماني كه در آن مي‌خوابيدم پاهايم از درب اتاق بيرون مي‌آمد ولي هدف اتاق نبود. كار خود را با جديت ادامه دادم و براي فراگيري علوم ديني كوشيدم تا وقتي كه شيخ حسنعلي اصفهاني (عارف مشهور) آمد و گفت: بياييد به اتاق من، و من هم به حجره ايشان رفتم.
منبعداستان‌هاي مدرس
نويسندهغلام‌رضا گلي زواره
ناشرهجرت
محل چاپقم
سال چاپزمستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه118

/// آخرین گزیده‌ها