// گزیده های معارفی / شعر

آثار هوي و هوس

عنوانآثار هوي و هوس
شعردر دل كسي كه راه هوا و هوس دهد
  • آيينه را به دستِ پريشان نفس دهد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه646
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها