// گزیده های معارفی / شعر

توصيف غربت عاشقان

عنوان توصيف غربت عاشقان
شعرنيست از آب گهر بر جگر تشنه‌لبان
  • از لب لعل تو داغي كه مرا بر جگر است
  • نااميدي است به پيغام لباسي خرسند
  • ورنه از يوسف ما باد صبا بيخبر است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه296
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها