// گزیده های معارفی / شعر

نتیجه توجه به حسن و دلنشيني خداوند

عنواننتيجه توجه به حسن و دلنشيني خداوند
شعرخود فروشيش مبدّل به خريداري گشت
  • يوسف از بس خجل از حسن به سامان تو شد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه676
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها