// گزیده های معارفی / شعر

مادّيات سبب دوري از حضور دل

عنوانمادّيات سبب دوري از حضور دل
شعرفكر آب و نان برآورد از حضور دل مرا
  • از بهشت آواره آدم از فريب دانه شد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه674
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها