// گزیده های معارفی / شعر

غفلت از ياد خدا مانع رسيدن به خدا

عنوان غفلت از ياد خدا مانع رسيدن به خدا
شعرمستي غفلت ميان ديده و دل شد حجاب
  • پرده خوابم نقاب دولت بيدار شد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه673
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها